Norrtälje Naturcentrum vill vara en långsiktig resurs för förskolorna, skolorna och andra verksamheter i  Norrtälje kommun.  Miljöerna på gården, i trädgården, i de olika ekosystemen utnyttjas för att skapa de dynamiska lärmiljöer barn och unga behöver och för att skolan/förskolan ska kunna ha en självklar koppling mellan praktik och teori. Genom avtal har några skolor/förskolor/verksamheter i Norrtälje kommun och Stockholms stad rättigheter att använda varumärket Färsna gård i sin marknadsföring.

Norrtälje Teknikgymnasium har genom avtal med Norrtälje Naturcentrum Färsna gård som sin hemvist för elever. Varje torsdag har en grupp elever sinpraktik/ utbildning på Färsna gård.

Montessoriskolan i Norrtälje har genom avtal med Naturcentrum  vidgat sina skolgårdar och sina lärmiljöer i Färsna gårds trädgård, växthus, natur- och kulturmiljöer och vindskydd. Skolan bedriver kontinuerligt verksamhet på gården och i naturen. De kan låna och disponera olika markytor och byggnader. Montessoriskolans elever i åk 8-9 har i sin utbildning naturdagar med Naturcentrum under årets alla månader, Erdkinder.

Freinetskolan Hugin har genom avtal med Norrtälje Naturcentrum vidgat sin skolgård och sina lärmiljöer till Färsna gårds trädgård, växthus, natur- och kulturmiljöer och vindskydd. Skolan bedriver kontinuerligt verksamhet på gården och i naturen. Förskolan har avtal gällande odling och bedriver fantastiska odlingar mer barnen på ett inspirerande och föredömligt sätt.

Freinetskolan Mimer har också kontinuerligt samarbete med  Naturcentrum under 2018 genom avtal och alla klasser kommer på Naturdag varje år som en del i ordinarie undervisning. Förskolan har ett avtal med Naturdagar med Naturcentrum i förskolans närmiljö och på Färsna gård.

Förskolan Naturbarnstugan I Ur och Skur har ett samarbete med Naturcentrum under 2018, då de regelbundet har Naturdagar med olika teman tillsammans med naturskolepedagoger.

Montessoriskolan i Vasastan i Stockholm har ett kontinuerligt samarbete med Färsna Naturcentrum. Alla klasser har Naturdagar hos oss i september, februari och maj årligen med progression åk 6-9. Åk 9 avslutar med övernattning på egen hand i vindskydd i maj.

Förskolan i Skederid (Östra Rimbos förskoleområde) har sedan augusti 2015 inlett ett samarbete med  Naturcentrum för att utveckla de utomhuspedagogiska metoderna och utemiljöerna. Samarbetet handlar om handledning och inspiration till pedagogerna, samt att barnen får ta del av  Naturcentrums Naturdagar. Antingen är vi i naturen kring förskolan eller på Färsna gård i Norrtälje.

Förskolan i Köpmanholm (Södra förskoleenhetenhar ett samarbete  med Norrtälje Naturcentrum. Vi deltar i reflektion/handledning gällande utomhuspedagogik och nyttjande av lärmiljöer ute och inne, samt Naturdagar med barnen.

Slåttergubbens förskola i Häverödal  inledde ett samarbete 2017 med Färsna Naturcentrum. Det gäller processledning utomhuspedagogik genom inspirationsföreläsning, handledning/reflektion med pedagoger och Naturdagar med barn. Vi fortsätter tillsammans i år.

Gottsta förskola i Hallstavik  har ett samarbete  med Norrtälje Naturcentrum. Vi deltar i reflektion/handledning gällande utomhuspedagogik och nyttjande av lärmiljöer ute och inne, samt Naturdagar med barnen.

Herrängs förskola har ett samarbete  med Norrtälje Naturcentrum. Vi deltar i reflektion/handledning gällande utomhuspedagogik och nyttjande av lärmiljöer ute och inne, samt Naturdagar med barnen.

Västertorps förskola i Rimbo har inlett ett samarbetet med Naturecentrum för att förflytta mer av den pedagosgiska verksaheten ut och koppla ihop inne- ute i växelverkan för barnens bästa.

Vi har senaste åren processlett pedagoger i utomhuspedagogik och inspirearat och varit en resurs på Frötuna förskola, Länna förskola och igelsjö gårds förskola. Lycka till och ut och njut! Är Ni intresserade av avtal eller samarbeten kontakta Anna Westerlund, NNC, anna@naturvardsstitelse.se