Skogsbryn

– Rö kyrka 3/6, Getingarne/Roslags-Bro 15/6 och Slängsboda/Länna-Blidö 16/6

Norrtälje Brynrike är projektet som lyfter fram natur- och kulturvärden i övergångszonerna mellan skog, betesmark och åker. Tillsammans med LRF:s lokalavdelningar bjuder vi nu in till en kort promenad i början av juni, då enebackarna står i blom. Arrangemanget sker på tre platser, vid olika tidpunkter enligt nedan.

Under promenaden presenterar vi projektet och det blir tid för frågor. Vi berättar om brynmiljöernas flora och pollinatörer, visar på utförda åtgärder och diskuterar praktiska ting kring restaurering. Deltagarna kan också boka besök för enskild rådgivning.

Antalet deltagare är begränsat. Vi anpassar aktiviteten efter rådande rekommendationer kring smittspridning. Anmälan till Jarmo Kukka på nedanstående e-postadress, senast två dagar före respektive promenad. Medtag eget fika.

Rö den 3 juni kl. 19–21: samling vid Rö kyrka. Anmälan senast 1/6.
Getingarne den 15 juni kl. 18–20: samling på gården, infart från Röksta. Anmälan 13/6. Slängsboda gård den 16 juni kl. 18–20: samling på gården. Anmälan senast 14/6.

Hjärtligt välkommen önskar LRF och Norrtälje Naturcentrum!

Jarmo Kukka, projektledare Norrtälje Brynrike, 073 – 805 36 28 jarmo@norrtaljenaturcentrum.se

Mer info om projektet: https://www.norrtaljenaturcentrum.se/norrtalje-brynrike/

EU-flaggaEuropeiskaJordbruksfondenfärg_cmyk_SE-150x150