Ämnesintegrationen blir självklar i utomhuspedagogiken.
Historia, biologi, språk, teknik och fysik…
språk blomma
Språk, träning motsatsord i naturen. Biologi, biologisk mångfald på ängen.
vattenrening spårisnön
Kemi med enkel vattenrening. Biologi, vinterekologi på snöskor.
slöjd äng
Skapande i grupp. Naturen som resurs. Biologi/matematik, ekosystem äng.
HållbartLärande FysikIPraktiken
Hållbart lärande i potatisåkern. Fysik med block och talja.
Biologi, trädplantering. biologiSkogsvård
Hållbart lärande med trädplantering. Biologi/skogsvård, kvistning av träd.
eld Matlagning
Energiprincip i lågornas sken. Hem- och konsumentkunskap.
teknikVindsnurra Entreprenörskap
Teknik i trädgårdslandet. Entreprenörskap på vår Färsnadag.