Norrtälje  Naturcentrum vill visa på naturen som en väg till integration.
Genom utomhuspedagogik och redskapen friluftsliv, odling, naturvård och natur skapas fantastiska möjligheter till integration. Genom aktiviteter i naturen skapas möten mellan människor. Kring eldens lågor är vi lika och de goda samtalen tar vid.
Sedan 2010 har Färsna Naturcentrum drivit olika  integrationsprojekt och de har överträffat alla förväntningar. Vi arbetar  vidare för att Färsna gård ska bli en mötesplats för ALLA!

I år driver Norrtälje Naturcentrum tillsammans med Norrtälje kommun Naturen en väg till integration/mångfald i Norrtälje kommun som är ett utvecklingsbidrag inom ramen inom §37  och etabelring av nyanlända människor.  Roslagens Sparbanks  Stiftelser stödjer också fortsatt vårt arbete för mångfald och integration i Roslagen.

För frågor och samarbeten kontakta Anna Westerlund, projektledare Norrtälje Naturcentrum  anna@norrtaljenaturcentrum.se