Ny bok – Växkraft

Äntligen är Norrtälje Naturcentrums nya bok klar!

Boken är ett resultat av treåriga Arvsfondenprojeketet Natur och växtkraft för ALLA. Syftet är att visa hur utomhuspedagogik och odling är ett fantatsiskt sätt att arbeta för ungas goda hälsa,  mer tillgänglig utbildning och att förebygga utanförskap. Boken  är en gemensam produkt gjord av barn och unga och naturskolepedagogerna. Det är en annorlunda kokbok- ut och njut med unga!

Låt dig inspireras av naturens, odlingens, friluftslivets, matmötenas och utomhuspedagogikens möjligheter i medvetet ledarskap. Lärande, hälsa, välbefinnande och sammanhang bildar helhet.

 

Natur-växtkraft-för-ALLA-PDF

För information kontakta Anna Westerlund, projektledare Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se