Om naturvård

Norrtälje Naturcentrums syften är;

  • att ta tillvara och stärka allmänhetens intresse för miljö- och naturvårdsfrågor
  • att informera om Roslagens natur, om miljövård och om naturvårdsfrågor
  • att bevara och skydda miljö- och naturvårdsvärden av stort allmänt intresse
  • att förvalta naturreservat, naturvårdsområden och övriga naturvärden

Alla verksamhetsgrenar inom Norrtälje naturcentrum bidrar till att uppfylla dessa syften, men naturvårdsverksamheten arbetar aktivt med projekt och uppdrag som gör påtaglig skillnad i Roslagens natur.

Vi arbetar med människan i fokus och dialogen som verktyg för att uppnå största möjliga verkan att bevara och skapa hållbara miljöer

Mnemosyne1 150x150
Tofsaxing 150x150