Välkommen till Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Norrtälje Naturvårdsstiftelse bildades 1989 efter ett beslut i Norrtälje kommunfullmäktige.
I styrelsen sitter företrädare för de politiska partierna samt företrädare för Roslagens naturskyddsförening och Roslagens ornitologiska förening; sammanlagt 10 ledamöter med lika många suppleanter.

Stiftelsens syfte är:

  • att ta tillvara och stärka allmänhetens intresse för miljö- och naturvårdsfrågor
  • att informera om Roslagens natur, om miljövård och om naturvårdsfrågor
  • att bevara och skydda miljö- och naturvårdsvärden av stort allmänt intresse
  • att förvalta naturreservat, naturvårdsområden och övriga naturvärden
Managard

Sedan 2009 förvaltar Norrtälje Naturvårdsstiftelse Färsna gård åt kommunen. I mangårdsbyggnaden på Färsna finns kontor och samlingslokaler.
Stiftelsens arbete idag består av:
Naturvård, förvaltning av Färsna gård samt pedagogisk verksamhet inom Färsna Naturcentrum.

Här berättar vi om naturvårdsstiftelsens verksamhet och om naturen i Roslagen.
På stiftelsens övriga två hemsidor kan du läsa om arbetet på Färsna gård  och om den pedagogiska verksamheten vid Färsna Naturcentrum.

Du når oss enklast på 0176 – 184 02 eller besöker oss på; Färsna gård 1, 761 73 Norrtälje