Skogsbryn

Norrtälje brynrike

Norrtälje Naturcentrum startar nu projektet Norrtälje brynrike där en utvärdering och utveckling av skogsbrynens värden ska genomföras

I projektet kommer vi analysera geodata samt ta fram en analys- och urvalsmetod för lövrika bryn med god naturvärdespotential. Därefter görs art- och naturvärdesinventeringar som följs av restaureringsinsatser.

Mer information...