Norrtälje Naturcentrum

På gång inom naturvård

För naturvården ser 2018 ut att bli ett mycket händelserikt år sedan Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och LONA beviljat oss stöd för flera olika projekt. Vi kommer bl.a. att arbeta med med bildande av vattenvårdssamverkan i Norrtälje kommun, kurs i mervärdesskogsbruk samt stöd till praktiska åtgärder, online-upplaga av boken Värt att se i Roslagens natur, en förstudie på en kombinerad vandrings- och paddlingsled runt Erken och planering av en mer attraktivt och tillgänglig natur kring Färsna gård

Kontakta

Tobias Nilsson, projektledare naturvård, 070-999 63 25
tobias@norrtaljenaturcentrum.se