Projekt

Norrtälje Naturvårdsstiftelse 6

Pågående projekt

Under 2020 driver Norrtälje naturcentrums naturvårdsverksamhet projekten  "Skog för alla", "Grönt kulturarv del 2", "Norrtälje Brynrike", "Restaurering våtmark Gunnarsmaren", "Bildande av vattenvårdssamverkan i Norrtälje kommun".