Välkommen till Norrtälje Naturcentrum

Norrtälje Naturcentrum är ett ekologiskt, utomhusbaserat science center. Vi arbetar med kunskapsutveckling, upplevelse och lärande genom Naturvård, Utomhuspedagogisk verksamhet  och förvaltning av platsen Färsna gård. Arbetet bedrivs genom projekt och uppdrag, både på lokal, regional och nationell nivå.