Utvärdering Naturdag Norrtälje Naturcentrum

Vad tyckte du om upplägget?

Vad kan göras bättre?

Vad tyckte du om Naturcentrums personals ledarskap och bemötande?

Informationen före Naturdagen?

Skicka era utvärderingar till oss så blir vi ännu bättre!
Anna Westerlund anna@naturvardsstiftelse.se