Norrtälje Naturcentrum har beviljats medel från Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige för förstudien Analfabeters väg till arbete.

Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) har inför kommande programperiod 2021-2026 utlyst medel till förstudier som ska fungera som underlag inför kommande utlysningar. Det nya programmet kallas ESF+ och handlar om att stärka individers ställning på arbetsmarknaden, hjälpa dem till sysselsättning och minska deras risk att hamna i arbetslöshet.

Vi har drivit olika projekt kopplade till integration, inkludering, mångfald, genom utomhuspedagogik i 10 år. Norrtälje Naturcentrum förvaltar och verkar på den kommunägda Färsna gård. Vi har stor erfarenhet av arbete med målgruppen.

Här kan man ta del av förstudien

Förstudie 2021 ESF+ Analfabeters väg till arbete