Kulturarvsdagen

Bild 12sept

”På Riksantikvarieämbetets initiativ firas i helgen Kulturarvsdagen och runtom i Norrtälje kommun ordnas massvis av aktiviteter på söndag. Den 12 september 2021, kl 11-15 kan gäster på Färsna gård besöka vårt levande museum för jordbrukets kulturarv. De senaste dagarna har vi hämtat gamla maskiner i olika delar av kommunen och sedan städat ur, skurat, smörjt och rustat upp dem. Inför publik kan vi nu demonstrera bl.a. stifttröksverk, kastmaskin, fläktharpa, decimalvåg och en kvarn från 1700-talet. Kom och följ rågens väg från kärve till mjöl! Flera andra kulturarvsgrödor visas upp och det ges möjlighet att provköra maskinerna.”

Läs mer

Fältpromenad i brynriket i juni

Skogsbryn

– Rö kyrka 3/6, Getingarne/Roslags-Bro 15/6 och Slängsboda/Länna-Blidö 16/6 Norrtälje Brynrike är projektet som lyfter fram natur- och kulturvärden i övergångszonerna mellan skog, betesmark och åker. Tillsammans med LRF:s lokalavdelningar bjuder vi nu in till en kort promenad i början av juni, då enebackarna står i blom. Arrangemanget sker på tre platser, vid olika tidpunkter enligt nedan. Under promenaden presenterar vi projektet och det blir tid för frågor. Vi berättar om brynmiljöernas flora och pollinatörer, visar på utförda åtgärder och diskuterar praktiska ting kring restaurering. Deltagarna kan också boka besök för enskild rådgivning. Antalet deltagare är begränsat. Vi anpassar aktiviteten efter rådande rekommendationer kring smittspridning. Anmälan till Jarmo Kukka på nedanstående e-postadress, senast två dagar före respektive promenad. Medtag eget fika. Rö den 3 juni kl. 19-21: samling vid Rö kyrka. Anmälan senast 1/6. Getingarne den 15 juni kl. 18-20: samling på gården, infart från Röksta. Anmälan 13/6. Slängsboda gård den 16 juni kl. 18-20: samling på gården. Anmälan senast 14/6. Hjärtligt välkommen önskar LRF och Norrtälje Naturcentrum! Jarmo Kukka, projektledare Norrtälje Brynrike, 073 – 805 36 28 jarmo@norrtaljenaturcentrum.se Mer info om projektet: https://www.norrtaljenaturcentrum.se/norrtalje-brynrike/

Läs mer

Webbinarium Skogsturism

Skogsturism 1

14 december 2020 hölls ett inspirerande webbinarium på temat skogturism. Några av Sveriges mest innovativa skogsägare och företagare inom  naturturism presenterar sina verksamheter. Äger du skog med outforskad potential för turism? Låt dig inspireras! Mer om projektet…

Läs mer

Webbinarier Grönt kulturarv

Vid tre tillfällen i mitten av november hålls webbinarium på temat grönt kulturarv. Föredragshållare är några av Sveriges främsta företrädare för frågor som rör alternativa grödor och du erbjuds här att lära dig mer om bl.a. förädling, samodling, spannmålshälsa, kvarnverksamhet, sensorik och juridik! Mer om projektet…

Läs mer

Skog för alla på film

Img 3911

Projektet ”Skog för alla” som pågått 2018-2020 är avslutat. Titta gärna på våra korta instruktionsfilmer om hyggesfritt skogsbruk eller ladda hem slutrapporten. Instruktionsfilmer och slutrapport

Läs mer

Fältvandring hyggesfritt skogsbruk Edsbro 17/6

Projektet Skog för alla avslutas med en fältvandring onsdag 17 juni i Edsbro socken med besök i skogsobjekt i Norrhenninge och Sonö. Mer information och anmälan, klicka här.

Läs mer

Fältvandring 27 juli & ny projektsida för Grönt Kulturarv i Framtidens Lantbruk

Måndag 27 juli är du som odlar, forskar- eller lagar mat på grönt kulturarv välkommen att delta i årets fältvandring på Färsna. Se annons om fältvandringen och läs mer om projektet Grönt kulturarv i Framtidens Lantbruk på vår nya projektsida.

Läs mer

Nytt projekt om Övergångszoner – Norrtälje Brynrike

Skogsbryn

Norrtälje brynrike Norrtälje Naturcentrum startar nu projektet Norrtälje brynrike där en utvärdering och utveckling av skogsbrynens värden ska genomföras I projektet kommer vi analysera geodata samt ta fram en analys- och urvalsmetod för lövrika bryn med god naturvärdespotential. Därefter görs art- och naturvärdesinventeringar som följs av restaureringsinsatser. Mer information…

Läs mer

Norrtälje Naturcentrum leder ett av 20 nationellt utpekade pilotområden mot övergödning

Norrtälje Naturcentrum leder ett av 20 nationellt utpekade pilotområden mot övergödning

Norrtälje Naturcentrum har tilldelats projektmedel från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att arbeta med kostnadseffektiva åtgärder och lokal förstärkning av åtgärdsarbetet mot övergödning under åren 2019 och 2020 i Åkerströmmens och Norrtäljes avrinningsområden. Läs mer om projektet Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner

Läs mer

Kurs i mervärdesskogsbruk

Skärmavbild 2018 09 10 Kl. 11.43.27

Kurs i mervärdesskogsbruk Mervärdesskogsbruk – lönsamt skogsbruk med hyggesfria metoder! Norrtälje Naturcentrum erbjuder fyra kurstillfällen under hösten. En tvådagars helgkurs i Naturkulturmetoden som hålls både inomhus och i fält. OBS! Kursen är avsedd för skogsägare. Välj mellan följande alternativ: 27-28 okt 3-4 nov 10-11 nov 17-18 nov Kursavgift: 300 kr/person (inkl. fika och lunch) Kontaktperson: Tobias Nilsson, tobias@norrtaljenaturcentrum.se Hämta kursinformation

Läs mer